Wybierz interesujący Cię film i rozpocznij szkolenie.
Aktualne podstawy
immunoterapii raka płuca
Diagnostyczne i prognostyczne
wykorzystywanie czynników
genetycznych
Kompleksowa opieka nad chorym
z rozpoznaniem raka płuca
Miejsce patomorfologii
w molekularnej ocenie czynników
predykacyjnych w raku płuca
Leczenie wspomagające
w raku płuca:
Leczenie przeciwwymiotne
Leczenie chorych na
niedrobnokomórkowego raka
płuca w wieku podeszłym:
Radiochirurgia
Leczenie chorych na
niedrobnokomórkowego raka
płuca w wieku podeszłym:
Chemioterapia
Wymagania dot. oceny
rearanżacji genu ALK
Leczenie wspomagające
w raku płuca:
Leczenie przeciwzakrzepowe
Leczenie chorych na
niedrobnokomórkowego raka
płuca w wieku podeszłym:
radioterapia i radiochemioterapia
Leczenie chorych na
niedrobnokomórkowego raka
płuca w wieku podeszłym:
Leczenie chirurgiczne