Wybierz interesujący Cię temat i rozpocznij szkolenie
Diagnostyka patologiczna i molekularna Radioterapia nowotworów tchawicy Leczenie systemowe i skojarzone nowotworów tchawicy
Możliwości i ograniczenia pulmonologa
w zakresie diagnostyki i stagingu raka płuca
Znaczenie wiedzy o POChP dla
praktyki klinicznej w leczeniu chorych na raka płuca
Diagnostyka raka płuca
w dobie telemedycyny
Diagnostyka i oznaczanie szlaków sygnałowych Podstawy immunoterapii Radioterapia stereotaktyczna wczesnego raka płuca
nowości i doświadczenia własne
Radiochemioterapia w III stopniu
zaawansowania NDRP – nowości i kontrowersje
CRP and LBP  - an immunological biomarkers
during radiotherapy for non-small cell lung cancer
Radioterapia NDRP a leki ukierunkowane molekularnie
Leczenie immunokompetentne chorych
na zaawansowanego niedrobnokomórkowego
raka płuca
Nowotwory tchawicy - leczenie
chirurgiczne i odtwórcze