Regulamin
SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZALICZENIA PROGRAMU EDUKACYJNEGO DLA LEKARZY PT:

„Kurs podyplomowy Polskiej Grupy Raka Płuca - Rak Płuca 2”

1. Kurs przeznaczony jest dla lekarzy: onkologów, torakochirurgów, pulmonologów, patologów, radioterapeutów.

2. Odbywa się w formie programu edukacyjnego on-line, na Platformie Edukacyjnej Portalu Medycznego Esculap.com, pod adresem: www.edu.esculap.com.

3. Kurs podyplomowy Polskiej Grupy Raka Płuca - Rak Płuca 2” składa się z XIV części:


I. Prof. Renata Langfort - „Diagnostyka patologiczna i molekularna”

II. Dr Grzegorz Plewicki - „Radioterapia nowotworów tchawicy”

III. Dr Adam Płużański - „ Leczenie systemowe i skojarzone nowotworów tchawicy”

IV. Prof. Rafał Krenke – „Możliwości i ograniczenia pulmonologa w zakresie diagnostyki i stagingu raka płuca”

V. Prof. Władysław Pierzchała – „Znaczenie wiedzy o POChP dla praktyki klinicznej w leczeniu chorych na raka płuca”

VI. Prof. Paweł Krawczyk – „Diagnostyka raka płuca w dobie telemedycyny” ”

VII. Prof. Joanna Chorostowska -Wynimko – „Diagnostyka i oznaczanie szlaków sygnałowych”

VIII. Dr Kamila Wojas-Krawczyk – „Podstawy immunoterapii”

IX. Dr hab. Adam Maciejczyk
 - „Radioterapia stereotaktyczna wczesnego raka płuca – nowości i doświadczenia własne”

X. Prof. Lucyna Kępka
 - „Radiochemioterapia w III stopniu zaawansowania NDRP – nowości i kontrowersje”

XI. Dr Justyna Chałubińska-Fendler – „CRP and LBP  - an immunological biomarkers during radiotherapy for non-small cell lung cancer”

XII. Dr Anna Wrona - „Radioterapia NDRP a leki ukierunkowane molekularnie”

XIII. Prof. Dariusz M. Kowalski – „Leczenie immunokompetentne chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca”

XIV. prof. Tadeusz Orlowski - "Nowotwory tchawicy - leczenie chirurgiczne i odtwórcze"


4. Po zapoznaniu się (obejrzeniu/przeczytaniu) z materiałami dydaktycznymi, każdy uczestnik może rozwiązać test i sprawdzić zdobytą wiedzę.

5. Test wiedzy do każdej części składa się z 10 pytań. Każde pytanie testowe zawiera tylko 1odpowiedź prawidłową.

6. Użytkownik ma możliwość dokonania 2 prób zaliczenia testu.

7. Każde wejście na stronę egzaminu (zaakceptowanie okienka informującego o rozpoczęciu egzaminu) - jest rejestrowane w serwisie jako jedna próba. Nie należy zamykać okna przeglądarki, ani przeładowywać strony z egzaminem, gdyż w ten sposób można stracić jedną próbę.

8. Rozpoczęcie egzaminu blokuje dostęp do materiałów dydaktycznych. Przerwanie trybu egzaminu powoduje odblokowanie materiałów dydaktycznych i tym samym, wykorzystanie jednej z prób oraz zapisanie zerowego wyniku w bazie danych.

9. Po wykonaniu 2 prób zaliczenia testu, wybierany jest najlepszy wynik ze wszystkich ważnych.

10. Z każdej części szkolenia lekarz może uzyskać maksymalnie 10 punktów, w zależności od ilości prawidłowych odpowiedzi na pytania. 1 prawidłowa odpowiedź = 1punkt.

11. Lekarz ma 30 min na rozwiązanie testu wiedzy i wysłanie formularza z odpowiedziami.

12. Wysłanie rozwiązania po upłynięciu określonego czasu skutkuje zapisaniem wyniku w bazie z adnotacją o nieważności.

13. Wysłanie rozwiązania we właściwym czasie, daje wynik, który zapisany jest w bazie jako ważny.

14. Zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi i prawidłowe wypełnienie testu wiedzy jest warunkiem otrzymania zaświadczenia o ilości uzyskanych punktów.

15. Użytkownik kursu medycznego ma dostęp do informacji dotyczącej ilości zgromadzonych przez niego punktów poprzez swoje konto w serwisie szkoleniowym Platformy Edukacyjnej Portalu Medycznego Esculap.com.

16. Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników.

17. Uczestnicy wypełniają ankietę oceny szkolenia. Firma IMS Health Technology Solutions Poland Sp. z o. o. gromadzi informacje i udoskonala metody prowadzenia szkoleń według opinii uczestników.

18. Czas trwania Programu: 1 marca 2016 – 31 grudnia 2016.